MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que puguin dissenyar sistemes intel·ligents que donin resposta als reptes de la societat, proporcionant els fonaments cognitius, matemàtics i algorísmics per desenvolupar aplicacions en tots els àmbits de la intel·ligència artificial (IA), com ara el llenguatge natural, la visió per computador, l'anàlisi de dades, la robòtica o els agents autònoms. L'objectiu és donar a conèixer les oportunitats d'aplicació de la IA als diferents sectors econòmics i socials i analitzar el seu impacte ètic, legal i social.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,841

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,730
 • 2021-22: 10,572
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,824

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,730
 • 2021-22: 10,572
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

83 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

43 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 30 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’estudiant ha de disposar de capacitat d'abstracció i de raonament lògic i interès per la computació i la tecnologia.
 • És recomanable que tingui una bona base matemàtica i un bon nivell d’anglès (es recomana el nivell B2 o equivalent, com a mínim).

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats