MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que coneguin, comprenguin i sàpiguen analitzar amb rigor la realitat política internacional en les seves diferents dimensions i àrees, actors i interaccions, tant interestatals com transnacionals, i que disposin de les habilitats metodològiques i instrumentals necessàries per intervenir en un entorn canviant i multilingüe.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

11,592

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 11,654
 • 2022-23: 11,828
 • 2021-22: 11,974
 • 2020-21: 12,174
 • 2019-20: 11,606
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 10,794
 • 2022-23: 11,570
 • 2021-22: 11,974
 • 2020-21: 11,750
 • 2019-20: 11,168
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,875

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art i Química.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2024-25

161 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (50%)
 • Català (30%)
 • Castellà (20%)

Horari

Un grup de 9 a 15 i un altre de 13 a 19 hores al primer curs.

Perfil d'ingrés recomanat

 • El grau s'adreça a estudiants interessats per la vida internacional, concretament en les diferents manifestacions polítiques, diplomàtiques, socioeconòmiques, de seguretat, mediambientals i culturals, habitualment entrellaçades en l’actual món globalitzat, però també amb interès per les principals manifestacions de la política interna (institucions i sistemes, comportaments polítics individuals i col·lectius, idees i moviments socials).
   
 • Es recomana tenir esperit crític, interessos amplis, transversals i integradors i capacitat d’anàlisi i de síntesi de dades, així com un bon nivell d’expressió oral i escrita i de coneixements de la llengua anglesa.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats