MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per assumir rols clau en la gestió hotelera, la supervisió d’operacions i la implementació d’estratègies efectives i garantir experiències úniques.

S'ofereixen 2 itineraris:
Gestió d’actius hotelers i consultoria i Màrqueting i vendes.

Aquests estudis s'oferten com a títol propi (no homologat).

L'estudi no forma part de la relació de titulacions a les quals s'accedeix a través del sistema oficial de preinscripció. Per això en aquesta fitxa no es fa referència a les matèries que ponderen a la fase específica de la Selectivitat ni a la nota de tall.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.610 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

  • Els dos primers cursos es poden fer en anglès o en castellà.
  • Tercer i quart s'imparteixen en anglès.

Perfil d'ingrés recomanat

  • És aconsellable que l'estudiant hagi cursat un batxillerat o, en el cas dels tècnics superiors de formació professional, de les famílies professionals de comunicació, gestió empresarial, turisme, o altres afins.
  • L'estudiant ha de tenir un nivell alt d’idiomes, especialment d’anglès, vocació de servei, creativitat, habilitats analítiques, organitzatives i pensament crític.

Normativa de permanència

  • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
  • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats