MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta titulació té per objectiu formar personal d'infermeria amb un perfil generalista, que sàpiga valorar, identificar, actuar i avaluar les necessitats de salut i de cures de les persones, de les famílies i de la comunitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,150

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,542
 • 2022-23: 10,236
 • 2021-22: 10,382
 • 2020-21: 9,736
 • 2019-20: 8,872
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 8,770
 • 2022-23: 8,931
 • 2021-22: 10,153
 • 2020-21: 9,460
 • 2019-20: 8,612
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,875

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

220 places

Demanda en 1a opció 2024-25

258 sol·licituds

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 6.762 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (65%)
 • Castellà (35%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant mostri interès per la cura de la salut i de les persones i que disposi de coneixements bàsics en biologia, química, física i matemàtiques.
 • També és aconsellable que tingui capacitat per comprendre sense dificultat textos científics i un domini de l'anglès.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats