MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que pot cursar-se íntegrament en anglès, pretén formar professionals capaços de gestionar la direcció general o estratègica d'una activitat empresarial i les direccions financera, comercial, de producció i de recursos humans.

4 itineraris
: Organització d'empreses, Finances i assegurances, Màrqueting i investigació de mercats i Comptabilitat i fiscalitat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

Els estudiants s'han de matricular a Administració i Direcció d'Empreses (780 places) a través del procés habitual de preinscripció i sol·licitar una de les places disponibles per estudiar el grau en anglès.

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Primer, segon i tercer curs, de 8 a 12 hores; quart curs, només matí o matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Cal disposar d'un bon nivell d'anglès.
   
 • L'estudiant ha de mostrar interès per l'economia i el món de l'empresa i inquietuds per qüestions polítiques i socials.
   
 • És molt recomanable tenir facilitat per a les matemàtiques, la comptabilitat i l'estadística i capacitat d'abstracció, d'anàlisi i de síntesi.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats