MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb una visió integral de la indústria de l’automoció i de tota la seva cadena de valor, que dominin a fons tant el producte –l’automòbil i els seus components– com el procés de fabricació – i la seva producció i gestió.

El quart curs es pot cursar a l’EPSEM o bé a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB).

S'ofereixen 2 itineraris: Tecnologies de la indústria i Pràctiques professionals.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,982

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,188
 • 2021-22: 9,946
 • 2020-21: 8,990
 • 2019-20: 9,708
 • 2018-19: 9,032
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,746

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,188
 • 2021-22: 9,946
 • 2020-21: 8,990
 • 2019-20: 9,636
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Geologia i Ciències Ambientals.

Oferta de 1r curs 2024-25

55 places

Demanda en 1a opció 2023-24

106 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

58 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català: 30%
 • Castellà: 10%
 • Anglès: 60%

Horari

Torn de matí (amb alguna masterclass a la tarda).

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 dels 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats