MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, els dos primers cursos del qual s'imparteixen íntegrament en anglès, pretén formar professionals capaços d'analitzar i de prendre decisions en relació amb fenòmens d'abast mundial en l'àmbit de la política, l'economia, la comunicació o la salut dins la complexitat de les societats contemporànies, a través de l'estudi de la globalització i dels factors, fenòmens, dinàmiques i processos de la societat global.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

3 anys (180 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,640

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,946
 • 2021-22: 12,138
 • 2020-21: 12,660
 • 2019-20: 12,272
 • 2018-19: 12,674
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,349

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 11,526
 • 2021-22: 11,278
 • 2020-21: 12,316
 • 2019-20: 12,272
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Història de l'Art, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Artístic, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Hi ha 30 places addicionals per a estudiants de fora de la UE.

Demanda en 1a opció 2023-24

105 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

69 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (15%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (60%)

El primer i el segon curs s'imparteixen íntegrament en anglès. El tercer curs s'imparteix en català, castellà i anglès en funció de les optatives que s'escullin.
La planificació de l'aprenentatge lingüístic en el grau d'Estudis Globals persegueix que els estudiants puguin desenvolupar-se amb un nivell d'usuari experimentat en dues de les sis llengües oficials de l'ONU (anglès i espanyol), i que adquireixin un nivell d'usuari bàsic (A2.1) en almenys una de les altres quatre (àrab, xinès, francès o rus).

Horari

Primer i segon cursos, de matí. Tercer curs de matí i/o tarda en funció de les assignatures.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant disposi d'una base mínima de matemàtiques, història i geografia, així com d'aptituds per a la comunicació escrita i oral i capacitat d'anàlisi, discussió i diàleg.
 • L'interès per l'aprenentatge de llengües estrangeres és igualment important, així com la creativitat, la imaginació, la innovació i l'interès per l'aprenentatge continu.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats