MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que s'imparteix integrament en anglès, pretén formar professionals amb uns coneixements amplis i actualitzats en les àrees de les relacions internacionals i la política exterior, el comerç i l’activitat econòmica internacional, la cooperació i les qüestions vinculades a la dinàmica global de la comunicació.

S'ofereixen 3 itineraris:
Política exterior i Unió Europea, Economia internacional i desenvolupament i Comunicació internacional.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a primer curs, cal acreditar un nivell  equivalent al B2 complet del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa i tenir aprovada la selectivitat (promig de Batxillerat i PAU, només el bloc general). Si d'aquesta prova s'obté una qualificació de 7 o superior (només del bloc general), l'accés serà directe, supeditat a les places disponibles. En cas contrari, caldrà superar una prova d'accés, que consta de:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics d'empresa i comunicació
 • Redacció temàtica en anglès
 • Entrevista en anglès
 • Prova de nivell d'anglès (obligatòria en qualsevol cas)

Per elaborar la llista d'admesos se seguirà l'ordre de matriculació (es pot fer la prova d'accés pròpia de Blanquerna i fer una matrícula condicionada a superar després la selectivitat, el CFGS o la via d'accés corresponent).

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 193,12 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 11.687 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

El 50% del preu dels crèdits matriculats es paga en el moment de la inscripció. El 50% restant es satisfà en 9 mensualitats.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matí.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 com a mínim en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim el 25% dels crèdits matriculats en cada curs per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en l'any anterior.

Estudis relacionats