MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que s'imparteix totalment en anglès, pretén formar professionals de la imatge 3D generada per ordinador i especialistes en efectes especials, que coneguin tota la cadena de treball, des de la concepció de la idea fins a la seva distribució, i que sàpiguen combinar la part artística i la part tècnica de l’animació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Hi ha una prova específica per valorar l'aptitud i, si el centre ho considera necessari, també es realitzarà una entrevista personal.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.800 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

  • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
  • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

  • Anglès (100%)

Horari

  • Matins, el primer curs. Matins i tardes, la resta dels cursos

Perfil d'ingrés recomanat

  • L'estudiant ha de ser una persona creativa i tenir interès per les noves tecnologies.

Normativa de permanència

Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.

Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.

Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats