MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació, que s'imparteix íntegrament en anglès, pretén formar professionals directius i tecnològics capaços de liderar activitats de direcció empresarial, assessorament d'entitats o activitats d'implementació de sistemes informàtics que resolguin matèries de tractament de la informació d'una empresa o organització.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

5,5 anys (395 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

 • En aquest grau es realitza una prova d'accés pròpia que consisteix en un treball d’investigació o un text de 2 pàgines on l'aspirant ha de desenvolupar una idea tecnològica que voldria implementar i un test per valorar els seus coneixements i aptituds. Per elaborar la llista d'admesos al grau es té en compte el resultat d'aquesta prova i la via d'accés de cada estudiant.

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 16.827 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matins i tardes, depenent del curs.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir aptitud pel raonament lògic-matemàtic i interés per l'enginyeria, així com coneixements empresarials, capacitat d'anàlis, creativitat i habilitats socials.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats