MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest doble grau pretén formar professionals amb una perspectiva integral i internacional de les organitzacions i que combinin una formació sòlida en Dret amb les habilitats i aptituds necessàries per al desenvolupament de l'activitat jurídica.

S'ofereixen 3 itineraris: Tecnologies disruptives (Dret 4.0), Dret farma-alimentari i Dret i esport.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

5 anys (365 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

ESADE té en compte els següents elements per a la tria dels seus estudiants:

- Expedient acadèmic dels dos anys de batxillerat i dels cursos de tercer i quart d'ESO: qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i convocatòries o l'equivalent en cas de procedir d'una via d'accés diferent
- Titulació oficial del nivell d'anglès, si es té. En cas de no disposar d'una titulació oficial, el resultat de la part corresponent del test d'admissió d'ESADE
- Resultat del test d'admissió propi d'ESADE, l'objectiu del qual és avaluar les aptituds i les capacitats (d'argumentació, de memòria, d'expressió i de ritme d'aprenentatge) del futur alumne per superar amb èxit el programa de grau, així com el seu nivell d'anglès. Aquesta prova s'efectua en condicions d'absoluta igualtat i equitat per a tots els participants, independentment del moment i el lloc, dels seus antecedents i de la seva formació
- Entrevista personal, en aquells casos en què es dubti sobre la idoneïtat del candidat

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Matrícula 2023-2024

69 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 22.200 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català / castellà (40%)
 • Anglès (60%)

Horari

De dilluns a divendres, matí i tarda.

Estudis relacionats