MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb un bon domini de la llengua anglesa, que tinguin un coneixement ampli dels aspectes culturals i literaris relacionats amb la realitat lingüística anglòfona i que estiguin capacitats per adaptar-se a situacions lingüístiques i culturals complexes.

S'ofereixen 4 itineraris: Lingüística anglesa, Traducció anglesa, Literatura i cultura angleses i Alemany.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,966

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,860
 • 2020-21: 5,946
 • 2019-20: 5,010
 • 2018-19: 5,970
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,584

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,186
 • 2020-21: 5,946
 • 2019-20: 5,010
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,875

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana i Literatura Catalana.

Oferta de 1r curs 2024-25

55 places

Demanda en 1a opció 2023-24

58 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

54 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (70%)
 • Català (10%)
 • Castellà (10%)
 • Francès (5%)
 • Alemany (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui un interès específic i un bon domini de les matèries de llengua i literatura. Pel que fa a l'anglès, convindria que acredités un nivel de coneixement entre l'A2 i el B1 del marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • També és recomanable que tingui un interès per la cultura anglosaxona en totes les seves manifestacions (lingüístiques, literàries, culturals i mediàtiques), la multiculturalitat i el contacte amb altres llengües i altres cultures.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats