MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que s'imparteix íntegrament en anglès, pretén formar professionals amb uns coneixements amplis sobre la composició, l'estructura i les propietats de la matèria i sobre els canvis que provoquen les reaccions químiques i l’energia en aquesta matèria, i que estiguin capacitats per investigar i crear nous productes i per determinar els processos necessaris per a la seva obtenció.

S'ofereixen 2 itineraris: Química industrial i aplicada, Química per a la investigació i el desenvolupament i Formació dual.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,830

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 7,962
 • 2021-22: 6,556
 • 2020-21: 6,926
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 6,542
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,188

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,190
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,410
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 •  Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

30 places

Demanda en 1a opció 2023-24

25 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

28 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que l'estudiant tingui uns coneixements sòlids de les matèries de formació bàsica de la titulació i, especialment, dels principis fonamentals de la química, la física i les matemàtiques.
   
 • Es requereix el nivell B2 d'anglès.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats