MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que s'imparteixen en cinc anys, tenen entre els seus principals objectius la formació de mestres capacitats per ensenyar anglès i per impartir matèries en llengua anglesa a l'escola, tant a l'etapa d'educació infantil com a la de primària.

S'ofereix 1 itinerari: Llengua anglesa.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

5 anys (313 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,000
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La UVic-UCC ha deixat de demanar, a partir del curs 2024-2025, la superació de la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Infantil i Educació Primària com a requisit indispensable per accedir a aquest grau. Així i tot, l'alumnat que vulgui cursar la titulació s'ha de presentar a la PAP, però, si no l'aprova, se li ofereix la possibilitat de superar-la en el transcurs dels estudis.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

28 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

42 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 84,10 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 5.337 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis: el 50% immediatament després de formalitzar-la i l’altre 50% l’1 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (45%)
 • Anglès (55%)

Horari

Matí i tarda

Perfil d'ingrés recomanat

 • És necessari que els estudiants accedeixin als estudis amb un bon domini de l'anglès. Per cursar la doble titulació se'ls exigirà d'entrada el nivell B1 de l'Escola Oficial d'Idiomes en llengua anglesa i per obtenir el títol hauran d'acreditar com a mínim el nivell C1.

Normativa de permanència

 • L'estudiant podrà ser desvinculat dels estudis en els supòsits següents:
  • Quan no superi durant tres anys acadèmics, o bé durant dos anys consecutius, el 30% dels crèdits matriculats.
  • Quan cursi un ensenyament amb pràctiques integrades dins del pla d'estudis distribuïdes en una o més assignatures i no les aprovi en dues convocatòries.
  • Quan estigui quatre anys acadèmics consecutius sense matricular-se.

Estudis relacionats