MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, impartits íntegrament en anglès, pretenen formar professionals capaços de desenvolupar tasques de gestió, assessorament i avaluació en qualsevol tipus d'empresa, en l'àmbit global de tota la companyia o en alguna de les seves àrees funcionals: producció, recursos humans, finançament, comercialització, administració o comptabilitat.

Informació general

Assignatures

Sortides professionals

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

38 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

42 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 10.900 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 o de 15.30 a 19.45 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els futurs estudiants han de ser persones interessades en desenvolupar les seves aptituds a partir d'un gran coneixement de l'empresa i les institucions del seu entorn, la seva funció de creació de valor, les seves àrees funcionals, la seva articulació amb els objectius generals i la seva inserció en el context general de l'economia. 

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats