MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis tenen per objectiu formar professionals amb coneixements sobre els conceptes fonamentals de la física, tant a nivell teòric com a nivell instrumental, i amb una formació científica interdisciplinària i transversal que els prepari per a les noves sortides professionals que s'han obert en aquesta disciplina.

S'ofereixen 2 itineraris: Física fonamental i Física aplicada.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,108

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,452
 • 2021-22: 12,480
 • 2020-21: 12,300
 • 2019-20: 11,972
 • 2018-19: 11,730
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

11,876

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,196
 • 2021-22: 11,984
 • 2020-21: 12,171
 • 2019-20: 11,920
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Demanda en 1a opció 2023-24

110 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

71 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (71%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (9%)

Horari

Matí i tarda. Un torn on la major part de les classes són al matí i un altre on la major part són a la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir capacitat d'observació i d'anàlisi dels fenòmens, de raonament lògic i d'anàlisi rigorosa, així com interès per les noves tecnologies i una certa facilitat per a les matemàtiques.
   
 • És convenient tenir una bona preparació en física i en matemàtiques.

Curs zero

Curs de matemàtiques bàsiques aplicades a les ciències, durant el mes de setembre, abans de l'inici de curs, per a l'alumnat de nou ingrés.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (30 en la modalitat a temps parcial).
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 7 anys per completar els estudis (11 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats