MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços d’afrontar les noves demandes socials que es plantegen en l'àmbit de la medicina, com ara l'augment de l’esperança de vida, la reducció de la natalitat i l'envelliment de la població que pateix malalties cròniques i degeneratives.

S'ofereixen 4 itineraris: Clínica mèdica, Cirurgia clínica, Laboratori clínic i experimental i Salut maternoinfantil.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

6 anys (360 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

12,713

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 12,895
 • 2021-22: 12,828
 • 2020-21: 12,718
 • 2019-20: 12,314
 • 2018-19: 12,334
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

12,475

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 12,739
 • 2021-22: 12,751
 • 2020-21: 12,664
 • 2019-20: 12,300
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,375

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

385 places

Demanda en 1a opció 2023-24

955 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

386 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis sense cap recàrrec si es formalitza abans del 31 d’octubre. El 30% dels crèdits matriculats, més l’import dels serveis administratius, s’ha de pagar quan es formalitza la matrícula. Un altre 30%, a partir del 15 de novembre, i el 40% restant, a partir del 20 de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (45%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda. Possibilitat de règim a temps parcial.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir un coneixement bàsic de les ciències experimentals (matemàtiques, física, química i biologia) i un domini de l'anglès. També és aconsellable que tingui capacitat de síntesi, d’interpretació i de comunicació, vocació per atendre als altres i una actitud d’aprenentatge actiu per adquirir els coneixements i les habilitats necessàries.

Curs zero

Sí. Els alumnes han de cursar l'assignatura d'Introducció a les Ciències de la Salut, que equival a 6 crèdits ECTS.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 30 i 42 en la modalitat a temps parcial).
 • Per poder matricular-se d'assignatures de segon curs, cal tenir aprovats 12 crèdits de primer.
 • Cal superar com a mínim 30 crèdits en els dos primers anys acadèmics per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se tres cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant tindrà una última oportunitat a través d'una matrícula extraordinària.
 • Els alumnes disposen com a màxim de 9 anys per completar els estudis (15 en la modalitat a temps parcial).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats