MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau, que a la UB rep el nom de Mestre en Educació Infantil, proporciona els coneixements i les habilitats per exercir de mestre en l'etapa de 0 a 6 anys.

S'ofereixen 8 itineraris:
Atenció a la diversitat, Biblioteques escolars, Exploració de l'entorn i experimentació, Expressions artístiques, Llengües estrangeres (anglès), Mitjans d'expressió i de comunicació, Motricitat infantil i Tecnologies digitals per a l'aprenentatge, la comunicació i l'expressió.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

8,570

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,160
 • 2021-22: 8,886
 • 2020-21: 8,652
 • 2019-20: 8,420
 • 2018-19: 7,896
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,052

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,138
 • 2021-22: 8,868
 • 2020-21: 8,652
 • 2019-20: 8,420
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar la Prova d'Aptitud Personal (PAP) en Educació Infantil, que organitza la Generalitat. 

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP d'Educació
Exàmens de la convocatòria extraordinària: dijous 18 de juliol del 2024. Matrícula: entre el 12 i el 20 de juny.
La matrícula es fa a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat. El preu, sense bonificacions, és de 110 euros.
Exàmens de la convocatòria ordinària: abril del 2025. La matrícula es fa al febrer.

Oferta de 1r curs 2024-25

180 places

Demanda en 1a opció 2023-24

247 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

214 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (92,5%)
 • Castellà (5,3%)
 • Anglès (2,2%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements d'anglès i facilitat per usar-lo, que mostri interès per la cultura i que tingui habilitats comunicatives i de lideratge de grups.
 • És aconsellable també que estigui interessat en activitats dirigides a la infància (lleure, esport i arts, entre d'altres) o en projectes d'intervenció social o socioeducativa, i que hi hagi participat.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats