MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb les destreses i les competències necessàries per assumir responsabilitats en la realització de tasques i d'activitats vinculades a l'esport.

S'oferten 5 itineraris: Educació física, Entrenament, Gestió esportiva, Lleure i activitats a la natura i Salut a l'activitat física i l'esport.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

10,309

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,196
 • 2022-23: 10,520
 • 2021-22: 10,488
 • 2020-21: 10,236
 • 2019-20: 9,377
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,196
 • 2022-23: 10,084
 • 2021-22: 10,310
 • 2020-21: 10,236
 • 2019-20: 9,288
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,438

Matèries que ponderen a les PAU

 Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Ciències Generals, Física, Matemàtiques i Química.
 • Ponderen amb 0,1: Geografia, Història de la Música i de la Dansa i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

La PAP ha deixat de ser un requisit per ser admès al grau.

Oferta de 1r curs 2024-25

150 places

Demanda en 1a opció 2024-25

626 sol·licituds

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 21,31 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.420 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (52%)
 • Castellà (29%)
 • Anglès (19%)

Horari

Matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant tingui coneixements bàsics de biologia i física, però també d'altres matèries com matemàtiques, ciències naturals, geografia, psicologia i sociologia. També és aconsellable que posseeixi una condició física que li permeti la pràctica de l'activitat física i esportiva de manera regular i amb certa intensitat, així com un domini provat del medi aquàtic.
 • Cal tenir sensibilitat social i mediambiental i voluntat de conèixer, d'aplicar i de transmetre valors positius de l'organització i la pràctica de l'activitat física i l'esport.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats