MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar enginyers amb una preparació interdisciplinària, que puguin treballar amb qualsevol tipus de materials (metàl·lics, ceràmics, polimèrics), que sàpiguen dissenyar i utilitzar aquests materials en diverses aplicacions i que tinguin una gran capacitat d'adaptació en qüestions de recerca i desenvolupament.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,792

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,128
 • 2022-23: 7,562
 • 2021-22: 5,678
 • 2020-21: 5,410
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,468
 • 2022-23: 7,354
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 5,010
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2024-25

33 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 7 terminis sense cap tipus de recàrrec. El primer pagament equival al 30% de l'import dels crèdits en què l'estudiant s'ha matriculat, el segon al 20% i els 5 restants al 10%.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (62,1%)
 • Castellà (35,4%)
 • Anglès (2,5%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els futurs estudiants han d'estar interessats i motivats pel funcionament i l'estructura dels dispositius tecnològics, han de tenir capacitat de raonament lògic i han de mostrar facilitat per a la física, la química, les matemàtiques i la informàtica.
   
 • També és aconsellable tenir coneixements sobre biologia, química, tecnologia industrial, electrotècnia i dibuix tècnic, i capacitat d'inventiva.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
   
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
   
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats