MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per treballar en tasques de projecció, direcció d’obres noves i rehabilitació d’edificis i d’espais urbans, així com en l’àmbit de l’urbanisme, l’ordenació del territori, la gestió del sòl, immobiliària i d’obres, el disseny d’interiors, de mobiliari, d'objectes i d’exposicions, l'escenografia i el treball gràfic.

El grau habilita per a l'exercici de la professió regulada d'arquitecte cursant el màster oficial en Arquitectura. El grau i el màster conformen
un programa acadèmic integrat.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

5 anys (300 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

9,844

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 9,826
 • 2022-23: 10,054
 • 2021-22: 9,846
 • 2020-21: 9,228
 • 2019-20: 9,494
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 9,826
 • 2022-23: 10,054
 • 2021-22: 9,766
 • 2020-21: 9,228
 • 2019-20: 9,494
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Història de l'Art i Matemàtiques.
 • Ponderen amb 0,1: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Ponderacions 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Dibuix Artístic, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i el Disseny, Disseny, Física, Fonaments Artístics, Història de l'Art i Matemàtiques.
 • Ponderen amb 0,1: Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

110 places

Demanda en 1a opció 2024-25

253 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (49%)
 • Castellà (49%)
 • Anglès (2%)

Horari

 • Primer curs en horari de tarda (de dilluns a divendres, de 14.30 a 20.30 hores).
 • A partir de segon, en horari de matí.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que els estudiants tinguin una visió espacial i capacitat per relacionar conceptes de disseny, humanístics i tecnològics. També és aconsellable que diposin d'aptituds per a l'anàlisi en el desenvolupament de processos.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats