MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que dominin els coneixements fonamentals de la física més aplicats a l’enginyeria, que els permetin desenvolupar la seva carrera professional en empreses d’alta tecnologia, en centres tecnològics al servei del món empresarial i en centres de recerca especialitzats.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

12,306

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 12,689
 • 2022-23: 12,728
 • 2021-22: 12,984
 • 2020-21: 12,729
 • 2019-20: 12,770
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 12,689
 • 2022-23: 12,728
 • 2021-22: 12,760
 • 2020-21: 12,694
 • 2019-20: 12,476
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026: 

 • Ponderen amb 0,2: Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

44 places

Demanda en 1a opció 2024-25

98 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (48%)
 • Castellà (31%)
 • Anglès (21%)

Horari

Torn de tarda.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de nou accés s'han de matricular de totes les assignatures de primer curs (36 crèdits com a màxim en el cas dels alumnes a temps parcial).
 • Cal aprovar un mínim de 12 crèdits en el primer any acadèmic i superar 42 crèdits de la fase inicial del pla d'estudis (que correspon als 60 crèdits de primer) en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys pels matriculats a temps parcial), amb independència de les matrícules formalitzades. Si no es compleixen aquests dos requisits, l'estudiant serà exclòs dels estudis.
 • En finalitzar cada quadrimestre es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims quadrimestres.

Estudis relacionats