MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals que estiguin capacitats per concebre, desenvolupar i mantenir sistemes, serveis, aplicacions i arquitectures informàtiques.

S'ofereixen 5 itineraris:
Computació, Enginyeria de computadors, Enginyeria del software, Sistemes d'informació i Tecnologies de la informació.

El grau habilita per a l'exercici de les professions regulades d’enginyer tècnic en informàtica i d’enginyer en informàtica, en aquest últim cas cursant el màster oficial en Enginyeria Informàtica, que conforma un programa acadèmic integrat amb el grau.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

10,596

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,818
 • 2021-22: 10,668
 • 2020-21: 10,148
 • 2019-20: 9,255
 • 2018-19: 9,406
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

10,452

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,698
 • 2021-22: 10,590
 • 2020-21: 10,146
 • 2019-20: 8,176
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

360 places

Demanda en 1a opció 2023-24

581 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

367 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en tres terminis. El primer termini venç dos dies naturals després de la matrícula. El segon termini s’ha de satisfer a mitjans de desembre. El venciment del tercer i últim termini és l’1 de març.
   
 • Si la matrícula és quadrimestral, el pagament es pot realitzar en dos terminis (juliol i desembre).

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (60%)
 • Castellà (36%)
 • Anglès (4%)

Horari

Matí o tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’estudiant ha de tenir una bona formació prèvia en matemàtiques i física, així com en informàtica i dibuix tècnic.  És recomanable que mostri capacitat d’observació i anàlisi, habilitat i rapidesa per al càlcul numèric i per a la resolució de problemes quantificables, i capacitat de raonament lògic i abstracte.
   
 • També és convenient que sàpiga establir relacions entre la realitat observada i la seva descripció mitjançant models matemàtics, i que pugui aportar solucions davant de problemes plantejats des d’un punt de vista tècnic, competitiu i innovador.

Normativa de permanència

 • L'estudiant ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits en el seu primer any acadèmic. Independentment, ha de superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys en el cas dels estudiants a temps parcial). Si no es compleixen aquests dos requisits de permanència, l'alumne serà exclòs dels estudis i no podrà continuar-los al mateix centre on els ha iniciat ni començar cap altra titulació de les que s'imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l'estudi del qual ha estat exclòs.
   
 • En finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats (si el període és quadrimestral), o en els dos últims períodes lectius (si el període és anual).

 

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats