Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb uns coneixements amplis en ciències de la vida i tecnologies que els permetin desenvolupar la seva activitat en els diversos àmbits relacionats amb les aplicacions dels sistemes biològics, és a dir, dels organismes, les cèl·lules, les parts de la cèl·lula i les macromolècules, amb la finalitat de produir béns i serveis.

S'ofereixen 2 itineraris:
Biotecnologia dels aliments i Biotecnologia biomèdica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

11,067

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 11,335
 • 2021-22: 11,360
 • 2020-21: 11,124
 • 2019-20: 10,568
 • 2018-19: 10,626
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 10,802
 • 2021-22: 10,776
 • 2020-21: 10,280
 • 2019-20: 6,798
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,438

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2023-24

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

71 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (25%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • És aconsellable que els estudiants tinguin coneixements de les matèries bàsiques de la titulació (química, matemàtiques, física i, especialment, biologia).
 • És recomanable disposar del nivell bàsic d'una llengua estrangera (preferentment l'anglès) i d'informàtica.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats