MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals experts en l’emissió, transmissió i recepció de missatges a través de cables, ràdio, fibres òptiques o raigs de llum en l’espai amb ajuda d’equips electrònics.

S'ofereixen 2 itineraris: Sistemes de Telecomunicació i Telemàtica.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

7,400

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,396
 • 2022-23: 6,286
 • 2021-22: 5,136
 • 2020-21: 5,402
 • 2019-20: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,342
 • 2022-23: 6,046
 • 2021-22: 5,136
 • 2020-21: 5,296
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Ponderacions 2025:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Biologia, Dibuix Tècnic, Dibuix Tècnic Aplicat a les Arts Plàstiques i al Disseny, Disseny, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci, Geologia i Ciències Ambientals i Química.

Ponderacions 2026:

 • Ponderen amb un  0,2: Física, Matemàtiques i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Dibuix Tècnic i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2024-25

34 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.
   

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (70%)
 • Castellà (20%)
 • Anglès (10%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir una formació científica i han de mostrar interès per desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia. És recomanable que disposin també d'un coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats