MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capacitats per obtenir solucions informàtiques globals a través de processos d’enginyeria que inclouen des de l’explotació de dades i processos de gestió en empreses i organismes fins a la connexió integral en xarxa que suposa Internet o els sistemes d’intel·ligència artificial.

S'ofereixen 3 itineraris: Enginyeria del software, Enginyeria de computadors i Computació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,056

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 7,923
 • 2022-23: 8,246
 • 2021-22: 8,170
 • 2020-21: 7,382
 • 2019-20: 6,834
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 6,596
 • 2022-23: 7,692
 • 2021-22: 6,650
 • 2020-21: 6,826
 • 2019-20: 6,214
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Química i Tecnologia i Enginyeria.
 • Ponderen amb 0,1: Ciències Generals i Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci.

Oferta de 1r curs 2024-25

110 places

Demanda en 1a opció 2024-25

166 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en 3 terminis. El primer, del 40% de l’import dels crèdits més les taxes administratives, a partir del sisè dia següent a la realització de la matrícula. L’1 de novembre s’haurà de pagar un 30% i,  el 20 de desembre, el 30% restant.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (69%)
 • Castellà (26%)
 • Anglès (5%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir una formació científica i han de mostrar interès per desenvolupar la carrera professional en l’àmbit de la tecnologia. És recomanable que tinguin un coneixement a nivell d’usuari de les eines d’accés i processament de la informació.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits (entre 20 i 46 en la modalitat a temps parcial).
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits (6 en el supòsit del estudiants a temps parcial) en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques i obligatòries no superades en el curs anterior.

Estudis relacionats