MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals per a l'exercici de la docència en l'etapa de 6 a 12 anys.

S'ofereixen 6 itineraris: Tecnologies de la informació i la comunicació, Educació musical, Llengua estrangera (anglès), Educació física, Arts visuals i plàstiques i Educació científica i ambiental.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,127

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,488
 • 2021-22: 9,108
 • 2020-21: 9,060
 • 2019-20: 8,660
 • 2018-19: 8,388
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

8,916

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,488
 • 2021-22: 8,884
 • 2020-21: 9,060
 • 2019-20: 8,660
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 • Ponderen amb 0,2: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Biologia, Ciències Generals, Dibuix Artístic, Física, Fonaments Artístics, Geografia, Geologia i Ciències Ambientals, Història de la Música i de la Dansa, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Història de l'Art, Literatura Castellana, Literatura Catalana, Literatura Dramàtica, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Química.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir a aquest grau s'ha de superar, a banda de la Selectivitat, la Prova d'Aptitud Personal (PAP). Les dues proves les organitza la Generalitat. La matrícula de la convocatòria ordinària de la PAP s'acostuma a realitzar al febrer i la prova es fa a l'abril. Hi ha una segona convocatòria, al juliol, que requereix matricular-se al juny.

 • L'examen consisteix en la realització de dos exercicis per escrit. El primer avalua la comprensió lectora, la capacitat de síntesi, l'expressió escrita i el domini de la llengua, i el segon mesura la competència logicomatemàtica.
 • Els exercicis són els mateixos per a tots els estudiants, sense opcionalitat, a diferència del que succeeix a la Selectivitat.
 • Per aprovar la PAP, entre l'examen de competències lingüístiques i el de matemàtiques s'ha d'obtenir una mitjana de 5. I per poder fer mitjana es requereix una qualificació mínima de 4 en cadascuna de les dues proves.

Exàmens de les últimes convocatòries

Calendari de la PAP
La pròxima prova se celebrarà el dissabte 13 d'abril del 2024.
La matrícula s'ha de formalitzar del 16 al 29 de febrer a través del Portal d'accés a la universitat de la Generalitat.
El preu de la matrícula, sense bonificacions, és de 110 euros (preu de l'any 2023).

Oferta de 1r curs 2023-24

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

100 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

89 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (76%)
 • Castellà (9%)
 • Anglès (15%)

Horari

Primer curs de matí. En cursos posteriors algunes matèries s'imparteixen a la tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants que optin a aquests ensenyaments han de tenir una bona integració dels coneixements del Batxillerat i una base cultural ferma que faciliti una anàlisi didàctica de les matèries que s'han d'ensenyar a l'escola. També és necessari que l'estudiant tingui interès pel treball amb els nens i il·lusió per millorar la societat des de l'ensenyament.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se en un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats