MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals especialistes en els processos educatius i formatius que siguin capaços de dissenyar, planificar, diagnosticar, assessorar, dirigir, coordinar, desenvolupar i avaluar projectes i intervencions en l’àmbit de l’educació.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2024-25 (Juliol)

8,138

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2023-24: 8,300
 • 2022-23: 8,210
 • 2021-22: 8,142
 • 2020-21: 8,082
 • 2019-20: 7,714
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2023-24: 7,500
 • 2022-23: 8,000
 • 2021-22: 7,796
 • 2020-21: 7,864
 • 2019-20: 7,658
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU

  Ponderacions 2024, 2025 i 2026:

 • Ponderen amb 0,2: Ciències Generals, Geografia, Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials.
 • Ponderen amb 0,1: Anàlisi Musical, Arts Escèniques, Funcionament de l'Empresa i Models de Negocis, Història de la Música i de la Dansa i Literatura Dramàtica.

Oferta de 1r curs 2024-25

60 places

Demanda en 1a opció 2024-25

63 sol·licituds

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 17,69 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.202 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (92%)
 • Castellà (3%)
 • Anglès (5%)

Horari

Tarda (primer curs).

Perfil d'ingrés recomanat

 • L’alumne ha de ser creatiu, emprenedor, tenir capacitat crítica, de diàleg, d’expressió i de comunicació i ser favorable a participar en activitats i organitzacions socials. És necessari que tingui coneixements generals sobre la societat, el context sociopolític, l'educació, la història, la filosofia i alguna llengua estrangera (anglès o francès). També és convenient que manifesti interès per les altres persones i la societat, pels processos educatius i per millorar i transformar la societat.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats