MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà i amb aptituds favorables a la promoció de la salut, el benestar i la qualitat de vida.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

9,680

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 10,028
 • 2021-22: 9,686
 • 2020-21: 9,246
 • 2019-20: 8,306
 • 2018-19: 8,189
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

9,514

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,892
 • 2021-22: 9,608
 • 2020-21: 9,018
 • 2019-20: 8,198
Nota de tall per a majors de 25 anys

6,250

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Matemàtiques i Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials
 • Ponderen amb 0,1: Física, Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

80 places

Demanda en 1a opció 2023-24

142 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

87 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar al comptat, en dos o tres terminis o de forma mensuals.
 • Si es fracciona en dos terminis, el 60% del pagament es fa després de matricular-se i el 40% al mes de desembre. Si els terminis són tres, a banda del 40% inicial, s'ha de satisfer un 20% a mitjans d'octubre i el 40% restant al desembre.
 • Quan es tria el pagament mensual, el càrrec es fa el dia 5 de cada mes, fins al 5 de maig.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (75%)
 • Castellà (21%)
 • Anglès (9%)

Horari

Matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • La titulació està dissenyada, preferentment, per a estudiants procedents de l'opció PAU de Ciències de la Salut.
   
 • És aconsellable que l'estudiant tingui interès pels temes filosòfics i epistemològics, així com per les qüestions metodològiques, en la mesura que el coneixement psicològic es fonamenta en unes pràctiques sistematitzades per recollir i analitzar informacions.
   
 • També és convenient que mostri interès pels aspectes biològics, socials i culturals vinculats a les persones i pels temes de salut en els que queden implicats el benestar i la qualitat de vida d'aquestes.

Normativa de permanència

 • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
   
 • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin.
   
 • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats