MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals amb coneixements en enginyeria, programació, xarxes, seguretat i marc jurídic per planificar, gestionar, dissenyar i implementar la seguretat dels sistemes informàtics tenint en compte les amenaces més actuals, de manera que puguin garantir la seguretat, reaccionar de forma àgil per pal·liar els atacs i posteriorment recuperar l'operativitat.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.616 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

  • El 60% del preu es pot pagar en 10 mensualitats sense cap tipus de recàrrec.
  • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

  • Català
  • Castellà
  • Anglès

Horari

Matí (a segon i quart curs l'horari és de tarda).

Normativa de permanència

  • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
  • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
  • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats