MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar professionals capaços de crear i produir continguts digitals interactius i videojocs a través del desenvolupament de competències en l'àmbit del disseny i la programació.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Accés des de CFGS

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

6,114

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 •  Ponderen amb 0,2: Dibuix Tècnic, Física, Matemàtiques, Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Tecnologia i Enginyeria.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Demanda en 1a opció 2023-24

55 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

50 matriculats

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 8.616 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • El 60% del preu es pot pagar en 10 mensualitats sense cap tipus de recàrrec.
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (50%)
 • Castellà (38%)
 • Anglès (12%)

Horari

Matí (a segon i quart curs l'horari és de tarda).

Perfil d'ingrés recomanat

 • És recomanable que l'estudiant disposi de coneixements bàsics de física, de matemàtiques i de programació i ús d’aplicacions informàtiques, al nivell que es tracten en l’itinerari de Ciències i Tecnologia del Batxillerat, així com coneixements d’anglès (nivell B1).
 • També cal que tingui capacitat d'explicar històries i de crear estètiques adaptades a públics concrets, en què s'entenguin el dibuix artístic i tècnic en 2D i 3D i el món de l'àudio com a elements artístics.

Normativa de permanència

 • L'estudiant a temps complet ha de superar un mínim de 18 crèdits dels 60 matriculats el primer curs, mentre que l'alumne a temps parcial n'ha d'aprovar un mínim de 6 del total de 30. En aquest segon cas, els 30 crèdits matriculats no poden concentrar-se en un sol semestre.
 • A partir del segon any, els estudiants han de matricular-se d'entre 46 i 60 crèdits (alumnes a temps complet) i d'entre 18 i 45 crèdits (alumnes a temps parcial). Si l’estudiant no supera el 50% dels crèdits matriculats en dos anys consecutius, no podrà continuar els estudis. De manera justificada, l'alumne podrà demanar al degà un curs acadèmic de gràcia.
 • L'estudiant a temps complet disposa de 7 anys per superar els estudis, que s'amplien fins a 10 si la titulació es cursa a temps parcial.

Estudis relacionats