MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis, que impulsen conjuntament la UPC, la UB, la UAB i la UPF, pretenen formar professionals capaços d'aplicar les ciències de la computació i les tecnologies de la informació al tractament de dades de naturalesa biològica amb l'objectiu de millorar la comprensió en l'aparició i la progressió de malalties, la identificació de noves estratègies terapèutiques i la millora de la salut i l'atenció sanitària. El grau s'imparteix íntegrament en anglès.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

7,056

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 9,638
 • 2021-22: 7,460
 • 2020-21: 9,104
 • 2019-20: 5,911
 • 2018-19: 5,000
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 9,560
 • 2021-22: 5,000
 • 2020-21: 8,474
 • 2019-20: 5,314
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física, Geologia i Ciències Ambientals, Matemàtiques i Química.

Oferta de 1r curs 2024-25

50 places

Demanda en 1a opció 2023-24

44 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

44 matriculats

Preu del 1r curs
 • El preu de cada crèdit és de 18,46 ¤
 • El cost total d'un primer curs complet (serveis administratius i acadèmics inclosos) és de 1.249 ¤
 • Consulteu la pàgina de Preus de la matrícula per conèixer les bonificacions i recàrrecs existents.
Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Perfil d'ingrés recomanat

 • Els estudiants han de tenir una bona base en ciències, a més de capacitat de raonament lògic, de manipulació de models abstractes, d'observació i de concentració.
 • També és recomanable que siguin creatius, imaginatius i innovadors i que mostrin interès per les ciències de la vida i per la medicina.

Normativa de permanència

 • L'estudiant ha d'aprovar un mínim de 12 crèdits en el seu primer any acadèmic. Independentment, ha de superar els 60 crèdits del primer curs en un termini màxim de 2 anys acadèmics (4 anys en el cas dels estudiants a temps parcial). Si no es compleixen aquests dos requisits de permanència, l'alumne serà exclòs dels estudis i no podrà continuar-los al mateix centre on els ha iniciat ni començar cap altra titulació de les que s'imparteixen al centre que tingui definida una fase inicial comuna amb l'estudi del qual ha estat exclòs.
 • En finalitzar cada període lectiu es calcula el paràmetre de resultats acadèmics (quocient dels crèdits superats sobre el total de crèdits matriculats). Per poder continuar els estudis, és necessari obtenir un paràmetre igual o superior a 0,3 en els tres últims períodes lectius matriculats (si el període és quadrimestral), o en els dos últims períodes lectius (si el període és anual).

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats