MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquests estudis pretenen formar futurs directius de la indústria hotelera i turística internacional proporcionant una formació orientada a desenvolupar una visió general de l'entorn turístic i hoteler i de les seves organitzacions i amb un alt coneixement de la gestió dels departaments de màrqueting de l'empresa.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Serveis

Durada

5 anys (306 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

Per accedir al grau s'ha de realitzar un test psicotècnic en modalitat online. Si a la preinscripció no s'aporta el B2 o un títol equivalent, també s'avaluarà el nivell d'anglès.
 
A l'hora de valorar l'idoneïtat del candidat es tenen en compte:
 • Els estudis realitzats i els resultats acadèmics obtinguts
 • Els resultats del test d'admissió

Oferta de 1r curs 2024-25

L'estudiant s'ha de matricular a primer del grau de Gestió Turística i Hotelera o Gestió Turística i Hotelera (Anglès) i a partir de segon complementa el seu pla d'estudis amb assignatures del grau de Màrqueting.

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 223,50 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 13.410 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (entre un 5% i un 78%)
 • Castellà

Horari

De dilluns a divendres, de 9 a 14.30 hores.

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir sensibilitat i curiositat per la diversitat cultural.

Normativa de permanència

 • Els estudiants de primer curs han de matricular-se de 60 crèdits.
 • Cal superar com a mínim 12 crèdits en el primer any acadèmic per poder continuar els estudis.
 • Per passar a segon curs, cal tenir aprovats 48 crèdits de primer.
 • És obligatori tornar a matricular-se de les assignatures bàsiques o obligatòries no superades en el curs anterior. Si després de matricular-se dos cops d'una assignatura no s'aconsegueix aprovar-la, l'estudiant podrà sol·licitar una matrícula extraordinària.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats