MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals capaços d'aprofitar les oportunitats que ofereix la IA i la ciència de dades en el món empresarial, en tant que podran desenvolupar sistemes intel·ligents, dissenyar solucions personalitzades per a empreses i organitzacions, optimitzar processos, prendre decisions informades basades en dades i liderar projectes innovadors.

Aquests estudis s'oferten com a títol propi (no homologat) de La Salle.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 14.220 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

De dilluns a divendres.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Sessions informatives i activitats

Marca la casella o caselles i introdueix la teva adreça electrònica i et farem arribar un enllaç amb la informació sol·licitada.

Estudis relacionats