MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar professionals capaços de transformar els negocis a través de les dades. El graduat obté una formació en gestió empresarial, però amb una visió més tecnològica amb la finalitat de dominar el tractament de dades aplicat al marketing, la logística, l'expansió de negoci i el disseny de producte.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Accés des de CFGS

Durada

5,5 anys (349 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Oferta de 1r curs 2024-25

15 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 15.879 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • L'import de la matrícula es pot pagar en una sola quota anual, en dues (amb un recàrrec de 30 euros en concepte de gestió), en tres (60 euros) o en nou (160).
 • Beques

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Perfil d'ingrés recomanat

El Grau està dirigit a estudiants amb altes habilitats de pensament crític i analític que desitgin liderar els processos de decisió i de canvi en el món empresarial, amb facilitat per resoldre problemes amb una visió transversal i curiositat pels canvis en els hàbits de consum i les tendències.

Normativa de permanència

 • Els alumnes que en el seu primer curs acadèmic no arribin a aprovar 20 crèdits ECTS matriculats (no convalidats) entre les convocatòries de juny i setembre hauran de deixar els estudis. La Junta d'Avaluació aplicarà aquesta normativa valorant el seu progrés i el seu rendiment acadèmic.
   
 • Un cop superat el primer curs, els estudiants amb assignatures pendents hauran de matricular-se sempre d'aquestes assignatures com a mínim. Els que tinguin aprovats o convalidats la meitat o menys dels crèdits de primer curs hauran de fer-ho només de les assignatures pendents del curs esmentat.
   
 • Les assignatures de les quals es matriculi l'estudiant hauran de pertànyer al mateix curs o, com a màxim, a dos cursos consecutius.

Estudis relacionats