MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquesta doble titulació pretén formar professionals que comprenguin el panorama canviant dels negocis i la IA, amb les habilitats necessàries per treure el màxim partit d’aquesta complexa intersecció, que ha provocat una disrupció dels models de negoci tradicionals i ha creat noves oportunitats i mercats. Els titulats seran professionals capaços d'aprofitar tot el potencial de la IA per a obtenir un important avantatge competitiu i també d'abordar les implicacions ètiques d’aquesta tecnologia per garantir que els seus beneficis siguin sostenibles i equitatius.

La titulació d'Artificial Intelligence for Businnes s'oferta com a títol propi (no homologat) d'ESADE.

Informació general

Assignatures

Mobilitat

Sortides professionals

Durada

5 anys (300 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
Històric de notes de tall d'Octubre
 • :
Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

ESADE té en compte els següents elements per a la tria dels seus estudiants:

 • Expedient acadèmic dels dos anys de batxillerat i dels cursos de tercer i quart d'ESO: qualificacions obtingudes en cadascuna de les assignatures i convocatòries o l'equivalent en cas de procedir d'una via d'accés diferent
 • Resultat del test d'admissió propi d'ESADE, l'objectiu del qual és avaluar les aptituds i les capacitats (d'argumentació, de memòria, d'expressió i de ritme d'aprenentatge) del futur alumne per superar amb èxit el programa de grau, així com el seu nivell d'anglès (cal un nivell d'Advanced Certificate in English)
 • Entrevista personal, en aquells casos en què es dubti sobre la idoneïtat del candidat

Oferta de 1r curs 2024-25

70 places

Preu del 1r curs

El cost total d'un 1r curs complet és de 22.200 ¤

Idioma en el qual s'imparteix

 • Anglès (100%)

Horari

De dilluns a divendres, matí i tarda.

Perfil d'ingrés recomanat

 • Cal haver cursat el Batxillerat de Ciències Socials o el Científic-Tecnològic.

Normativa de permanència

Pas de primer a segon:

 • Podran passar a segon curs els estudiants amb un màxim de 15 crèdits ECTS suspesos de primer curs, una vegada esgotades les convocatòries establertes sense tenir en compte els idiomes
 • Podran repetir primer curs tots els estudiants amb un nombre d'entre 16 i 24 crèdits ECTS pendents i la càrrega de treball es completarà amb matèries optatives
 • L'alumne que suspengui 25 o més crèdits ECTS de primer, una vegada esgotades les convocatòries establertes, sense tenir en compte els idiomes, no podrà continuar cursant el grau a ESADE

Estudis relacionats