MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar formar professionals amb una sòlida formació de base científica per al desenvolupament del seu exercici en els següents àmbits fonamentals: clínica, recerca, docència, nutrició esportiva i suplementació, indústria alimentària, restauració col·lectiva i salut pública.

Informació general

Assignatures

Sortides professionals

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Històric de notes de tall de Juliol
  • :
Històric de notes de tall d'Octubre
  • :
Matèries que ponderen a les PAU 2024

  • Ponderen amb 0,2: Biologia, Física i Química.
  • Ponderen amb 0,1: Matemàtiques.

Oferta de 1r curs 2024-25

40 places

Perfil d'ingrés recomanat

L'estudiant ha de tenir actitud de servei a la societat, un caràcter actiu i una visió internacional i profundament científica.

Normativa de permanència

  • L'estudiant de nou accés haurà de matricular-se d'un mínim de 30 crèdits d'assignatures corresponents al primer any acadèmic i disposarà de 4 semestres per superar-los. En cas contrari, no podrà continuar l'estudi iniciat a la UdG. Per progressar en l'ensenyament, l'alumne s'haurà de matricular cada curs, de forma obligatòria, de les assignatures o mòduls no superats en cursos anteriors.
  • Exceptuant el primer any, la matrícula mínima serà de 24 crèdits, llevat que el nombre de crèdits pendents per finalitzar els estudis sigui inferior o que els requeriments de matrícula en l'estudi ho impedeixin. 
  • L'estudiant disposarà de tres convocatòries de qualificació per superar cada assignatura o mòdul (amb opció a una quarta i darrera convocatòria de gràcia). Els que exhaureixin el nombre de convocatòries de qualificació establertes per a una assignatura o mòdul hauran d'abandonar els seus estudis.

Estudis relacionats