Política de cookies

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies

Política de cookies

Les preferències de la coolkies han estat guardades correctament.
MENU
CA|ES
USER

L'accés a CFGS

Pàgines vinculades

Els CFGS amb els millors indicadors...

Et pot interessar

El 60% de les places són per a l'alumnat de Batxillerat

Es pot accedir a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) amb el títol de Batxillerat, amb el de tècnic de grau mitjà o bé realitzant la Prova d'accés a CFGS. El percentatge més important de places (60%) es reserva per als alumnes procedents del Batxillerat.


Reserva de places


Vies d'accés:

 • Batxillerat: 60% de les places.

 • Títol de tècnic de Formació Professional (CFGM): 20% de les places.

 • Prova d'accés a CFGS: 20% de les places

  Per poder-se inscriure a la Prova d'accés, cal tenir almenys 19 anys, o fer-los l'any de la inscripció, i no tenir ni el títol de Batxillerat ni el de tècnic d'FP.

Si no s'ocupen totes les places reservades en alguna de les vies d'accés, les vacants es reparteixen entre la resta de les vies de forma proporcional.

Criteris de prioritat


Com s'ordenen les sol·licituds?

 • Accés des del Batxillerat:

  Té preferència l'alumnat que hagi cursat determinades modalitats prioritàries per accedir al cicle corresponent.

  Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació mitjana obtinguda al Batxillerat.

 • Accés amb el títol de tècnic d'FP:

  El Curs d'accés ha deixat de tenir prioritat en l’admissió a CFGS.

  Les sol·licituds per accedir a CFGS s’ordenaran segons el criteri d’afinitat entre la família del Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) cursat i la del CFGS al qual es vol accedir.

  Un cop aplicada la prioritat, l'ordre s'establirà a partir de la qualificació final mitjana del títol de tècnic de grau mitjà.

 • Accés a través de la Prova d'accés a CFGS:

  Les sol·licituds s'ordenen segons la qualificació de la prova (o la qualificació mitjana dels estudis cursats en els casos d'exempció total de la prova).

  Per establir el resultat final, es calcula per separat la part comuna i la part específica. La nota de cada part s'obté a partir de la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries que en formen part.

  La puntuació final surt de la mitjana aritmètica entre la qualificació de la part comuna i la qualificació de la part específica.

Explora