MENU
CA|ES
USER
Descripció

Aquest grau pretén formar professionals en el domini expert de la llengua o les llengües pròpies i de les llengües estrangeres, en particular l'anglesa, que s'usen en el context professional.

S'ofereixen 8 perfils formatius:
Traducció especialitzada (juridicoeconòmica, cientificotècnica o literària), Traducció i mitjans de comunicació, Reflexió sobre la traducció, Tecnologies de la traducció, Interpretació i Interpretació de la llengua de signes catalana.

Informació general

Assignatures

Rendiment

Mobilitat

Sortides professionals

Ocupació

Serveis

Durada

4 anys (240 ECTS)

Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Juliol)

5,000

Històric de notes de tall de Juliol
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 8,206
 • 2020-21: 6,558
 • 2019-20: 5,000
 • 2018-19: 7,500
 • :
 • :
 • :
 • :
Nota de tall PAU i FP 2023-24 (Octubre)

5,000

Històric de notes de tall d'Octubre
 • 2022-23: 5,000
 • 2021-22: 7,644
 • 2020-21: 5,496
 • 2019-20: 5,000
Nota de tall per a majors de 25 anys

5,000

Matèries que ponderen a les PAU 2024

 

 • Ponderen amb 0,2: Llengua i Cultura Gregues, Llengua i Cultura Llatines, Literatura Castellana i Literatura Catalana.
 • Ponderen amb 0,1: Literatura Dramàtica.

Prova d'aptitud (PAP) o d'admissió

 • Per accedir al grau amb l'anglès com a primera llengua estrangera (idioma B) s'ha de superar una Prova d'Aptitud Personal (PAP).
 • Hi ha una única prova per accedir als estudis de Traducció i Interpretació (Anglès) de la UPF i de la UAB, que està previst que se celebri el juny del 2024. La matrícula s'ha de fer uns dies abans.

Oferta de 1r curs 2024-25

85 places

Demanda en 1a opció 2023-24

79 sol·licituds

Matrícula 2023-2024

91 matriculats

Preu del 1r curs

El preu de cada crédit és de 18,46 ¤

El cost total d'un 1r curs complet és de 1.267 ¤

Facilitats de pagament i ajuts

 • La matrícula anual es pot pagar en dos terminis. El primer termini inclou el cost dels serveis administratius i el 60% del preu dels crèdits matriculats. La universitat fa el càrrec del pagament els dies immediatament posteriors a la matriculació. El 40% restant es paga durant la segona quinzena de desembre.

Idioma en el qual s'imparteix

 • Català (33%)
 • Castellà (4%)
 • Anglès (63%)

Horari

Torn de matí, amb alguna excepció (algunes optatives de tercer i quart curs es poden programar en horari de tarda).

Perfil d'ingrés recomanat

 • L'estudiant ha de tenir facilitat per a la redacció i l'expressió tant en llengua materna com en llengua estrangera i ha de dominar les tècniques de comunicació orals i escrites.

Normativa de permanència

 • Per poder continuar els estudis a la Universitat Pompeu Fabra, els estudiants de primer han de superar durant el primer any acadèmic el 50% dels crèdits de què consta el curs (els alumnes a temps parcial disposen dels dos primers anys acadèmics).
 • Per accedir al segon curs, s'ha d'haver aprovat com a mínim el 66% dels crèdits corresponents a primer.
 • Els estudiants disposen de quatre convocatòries d'avaluació ordinàries per aprovar una assignatura i tenen la possibilitat de sol·licitar una cinquena convocatòria d'avaluació extraordinària.
 • Para poder continuar los estudios en la Universitat Pompeu Fabra, los estudiantes de primero deberán superar durante el primer año académico el 50% de los créditos de los que consta el curso (los alumnos a tiempo parcial disponen de los dos primeros años académicos).

Estudis relacionats